Energiatõhusad elamud looduslikest materjalidest

Põhumaja paneelid

Ökomaja kasutatavad paneelid on ideaalne lahendus ehitamaks põhumaja, mis vastab madalenergia- ja liginullenergiahoonete energiatõhususele. Paneelide arendustöö ajal on teostatud kõik vajalikud katsed mis aitavad projekteerijatel ja ehitajatel neid oma töös kasutada. Paneelide arendustöö on jätkuv, sest soovime olla turuliidrid.

Tehases toodetud põhumaja paneelide puhul on panustatud täpsusele, kvaliteedile, energiatõhususele, suurepärasele heliisolatsioonile ning CO2 jalajälje vähendamisele. Meie pakutavad lahendused on arendatud säästma kütte- ja jahutuskuludelt. Meie paneelidest ehitatud põhumaja CO2 bilanss on negatiivne, mis tähendab, et põhumaja ehituseks kasutatavate materjalide tootmiseks on rohkem seotud CO2 kui tekitatud.

ECS-3 tehnoloogia võimaldab paneelid kohandada täpselt teie projektiga, seal hulgas katuse kallet järgivad paneelid ning kandvad sillused. Kõik kandvad paneelid on toodetud topelt puitkarkassiga ning võimaldavad ehitada ka mitmekorruselisi hooneid.

Ökomaja põhupaneelid kaetakse kahelt poolt 30mm savikrohvi kihiga, et tagada paneeli kvaliteet ka peale tehasest lahkumist. Fassaadiviimistlusena on võimalik kasutada ka puitu või fassaadiplaate, kui ei soovita krohvitud välispinda. Siseviimistlusena on võimalik kasutada viimistlevad savikrohvi.

Omadused:

Soojusjuhtivus R = 8,2 (m2*K)/W U = 0,121 W/(m2*K)

Helisiolatsiooniindeks 56 dB

Süttivusklass B-s1, d0

Pressitud põhu tihedus 140 kg/m3

Keskmine niiskussisaldus põhus 10-16%

Veeauru läbilaskvus (savikrohv) µ 5/10

Looduslikest ehitusmaterjalidest energiatõhusad hooned on tuleviku standard.  Valige elamu ehitamiseks tooted, millega hoiate loodust ning ressursse.

ÖKOMAJA meeskond teeb aktiivselt kaasa ECS-3 omanikega ning üheskoos toimub aktiivne põhumaja ehituse propageerimine, põhumaja ehituseks vajalike põhupaneelide tootearendus ning uute toodete tootmine.

Ökomaja projekteerib ja toodab liginullenergiamajade ning passiivmajade ehituseks sobilikke seina, vahelae ning katuse elemente koostöös ecs-3 inseneridega, meie toodetud põhumaja tehasepaneelid on toodetud ümbertöödeldud põhust, puidust ning savikrohvist. Meie meeskonnal on kogemusi ehituse peatöövõtus, passiivse energiatõhususe rakendamises, eriosade ehituses ja erinevate projekti juhtimises.

null

Magnus Sirelmets

Energiasääst ja disain

magnus@ökomaja.ee

Magnuse erialaks on olnud juba mitmed aastad terviklik ja tervislik hoonete sisekliima lahendused ning saavutusteks erinevad autonoomsed ja isemajandavad hoonemoodulid. Koostööpartnereid on olnud nii Eestis kui ka välismaal.