Tänapäeva põhumaja

Loodust säästvate ehituslahendustega modernsed ning energiatõhused elamud, kust võib leida modernsed välisviimistluse lahendused, nutikad mugavuslahendused elamus, avarad avatäited, inimsõbralikud siseviimistlusmaterjalid ning parim võimalik sisekliima.

Põllult seina sisse

Põhumajasid on ehitatud üle saja aasta ning antud majad on siiamaani olemas. Hooned, mis on ehitatud põhku ja puitu kasutades on negatiivse süsinikdioksiidi jalajäljega, mis tähendab, et iga maja ehitusega seome me CO2-te, mitte ei tekita seda juurde. Hoone ekspluatatsiooni käigus hoitakse kokku ka kütte- ja jahutuskuludelt, mis tähendab väiksemaid kulutusi kütte- ja jahutusele. Põhumajas, mille siseviimistlus on kasutatud savikrohvi, on sisekliima sobilik allergikutele ning ruumide suhteline õhuniiskus jääb inimsõbralikesse piiridesse, mis üldjuhul tänapäeva hoonetes ilma erisüsteemideta ei ole saavutatav.

Tehnilised näitajad

Kasutades hoone ehitamiseks pressitud põhu paneele, on võimalik kulutõhusalt saavutada tehnilised näitajad, mida saab omistada passiivmajadele. Pressitud põhk, savikrohv ning laboris kontrollitud sõlmlahendused annavad seinadele vajalikud tehnilised omadused, et ehitada tipptasemel sisekliimaga elu- ja ärikeskkondasid.